Strona główna1 » Regulamin
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Kontakt
 • HIGIENA-DENT
  Hurtownia Stomatologiczna
  ul. Czerwonka-Parcel 45/O
  96-500, Sochaczew

  ul. Partyzantów 16
  05-860, Płochocin
  NIP: 531-107-94-66
 • E-mail:sklep@higienadent.com
 • Telefon721 529 086
  605 540 883
  605 490 183
 • Skypehigienadent
  higienadent1
 • Godziny działania sklepucodziennie 8:00 - 16:00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 
occ1

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM HIGIENADENT (www.higienadent.com)
Data obowiązywania: od 25.05.2018

1.    Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży towarów drogą elektroniczną w sklepie internetowym www.higienadent.com.

2.    Definicje
a. Sprzedawca - HIGIENADENT Agnieszka Winkler, ul. Partyzantów 16, 05-860 Płochocin
b. Hasło – ciąg znaków wybrany przez Klienta w czasie rejestracji niezbędny wraz z loginem do dokonania autoryzacji Klienta
c. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa taką zdolność przyznaje, zawierająca umowę sprzedaży
d. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2017.459).
e. Konsument – Klient będący osobą fizyczną
f. Konto Klienta – strona sklepu zawierająca dane Klienta
g. Sklep internetowy Sprzedawcy – sklep pod adresem www.higienadent.com
h. Towar – produkty dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy
i. Regulamin – niniejszy regulamin
j. Rejestracja Klienta – rejestracja w Sklepie internetowym Sprzedawcy wymagająca podania w odpowiednim formularzu danych, ustalenia loginu i hasła
k. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy.
l. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
m. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.    Postanowienia ogólne
a. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego Sprzedawcy. W przypadku niezgodności przepisów niniejszego Regulaminu z jakimikolwiek przepisami prawa obowiązującymi w stosunku do Konsumentów, przepisy prawa mają pierwszeństwo.
b. Sprzedaż towarów w Sklepie internetowym Sprzedawcy to usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługi te podlegają przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
c. Sprzedawca zapewnia kontakt klientom poprzez:
i. Telefon: 721 529 000, 605 490 183, 605 540 873, 721 529 086
ii. Adres e-mail: biuro@higienadent.com
iii. Listownie na adres: HIGIENADENT Agnieszka Winkler, ul. Partyzantów 16, 05-860 Płochocin
d. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem za pomocą podanego w Koncie Klienta telefonu lub adresu e-mail.

4.    Świadczenie usług elektronicznych
a. Sprzedawca świadczy usługę Konta Klienta do zamawiania Towarów w Sklepie internetowym Sprzedawcy do którego obsługi niezbędna jest przeglądarka internetowa, poczta e-mail, komputer lub telefon z dostępem do Internetu.
b. Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem.
c. Sprzedawca ze swej strony dokłada wszelkich starań aby przekaz danych był bezpieczny, a poziom zabezpieczeń jest adekwatny do zagrożeń.
d. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawarta na czas nieokreślony.
e. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę wysyłając zgłoszenie na adres biuro@higienadent.com. Sprzedawca niezwłocznie usunie ze Sklepu internetowego wszystkie dane Klienta.
f. W sytuacji gdy Klient narusza Regulamin Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Sklepu lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
g. Rozwiązanie umowy przez Klienta lub Sprzedawcę nie narusza praw nabytych przez strony w trakcie trwania umowy.
h. Sprzedawca korzysta z Cookiem w celu zapewnienia świadczenia usług na najwyższym poziomie. Stosowane cookies są bezpieczne i są zapisywane na urządzeniu Klienta w celu dostosowania świadczonych usług indywidualnie dla każdego Klienta. Każdy Klient może zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce lub usunąć cookies ze swojego urządzenia. Niemniej należy liczyć się ze zmianą działania niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego Sprzedawcy.

5.    Towary oferowane w Sklepie internetowym Sprzedawcy
a. Sprzedawca oferuje w Sklepie wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające wszelkie zezwolenia i atesty.
b. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (PLN) i podlegają ciągłym aktualizacjom.
c. Płatność za zamówione Towary odbywa się w następujący sposób:
i. Przedpłata przelewem
ii. Płatność przy odbiorze Kurierowi
iii. Przelew odroczony
d. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
e. Klienta obowiązuje cena Towaru w momencie składania zamówienia, nawet jeżeli po złożeniu zamówienia cena za Towar w Sklepie ulegnie zmianie.
f. Zamówione Towary będą dostarczone przez Sprzedawcę zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy. Koszty dostawy Towaru będą uwidocznione podczas składania zamówienia i pokrywa je Klient.
g. Publikowane dane techniczne pomimo dołożenia wszelkich  starań mogą zawierać uchybienia lub błędy, które nie mogą być jednak  podstawą  do  roszczeń. W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  prosimy  o  kontakt  z  biurem  firmy.
h. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu danego produktu. Nie zmienia to ich właściwości i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń.

6.    Dokonywanie zakupów – zasady ogólne
a. Do złożenia zamówienia nie jest niezbędne założenie Konta Klienta w Sklepie.
b. W trakcie składania zamówienia należy podać dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży – imię i nazwisko (nazwa firmy), adres, adres dostawy, NIP, e-mail, telefon, sposób płatności, sposób dostawy, wybrane Towary.
c. Potwierdzenie zakupu przez Klienta jest równoznaczne z zobowiązaniem się do zapłaty za zamówione Towary i sposób ich dostawy.
d. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych Klienta i zamówionych Towarów oraz odmowy realizacji zamówienia w przypadku niekompletnych lub nieprawdziwych danych Klienta.
e. Sprzedawca może w każdym czasie wycofać Towary ze Sklepu bez podania przyczyny.
f. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail (zawarcie umowy) i przystępuje do jego realizacji.
g. Po zawarciu umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
h. Towary zostaną dostarczone w wybrany przez Klienta sposób za pośrednictwem firmy wybranej przez Sprzedawcę.
i. Sprzedawca dostarcza Towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a koszt ich dostawy jest każdorazowo określony przy zamówieniu.
j. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument potwierdzający dokonanie zakupu – fakturę VAT lub paragon.

7.    Zwrot Towaru i reklamacja.
a. Reklamacje można zgłaszać bezpośrednio do Sprzedawcy (dane kontaktowe w pkt. 3 lit c).
b. Prosimy o podanie w opisie reklamacji wszystkich szczegółów dotyczących Towaru i okoliczności reklamacji.
c. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 21 dni o dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail Klienta.
d. Towary podlegają zwrotowi w przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem lub wady Towaru.
e. Każdy  towar  w ramach zgłoszonej reklamacji otrzyma zwrotnie Numer zlecenia reklamacyjnego, który należy zamieścić na liście przewozowym
w  polu  UWAGI  lub  w  widocznym  miejscu  na  paczce.  Przesyłki,  na  których  nie  będzie  zamieszczonego  numeru zlecenia reklamacyjnego, nie zostaną przyjęte do serwisu i wrócą do Klienta, który zostanie obciążony kosztami transportu (w obydwie strony) nieoznaczonej przesyłki.  
f. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.  Dopuszczalne  jest  zastosowanie  opakowania  zastępczego,  jednak  musi  ono  gwarantować  odpowiednią  ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.
g. Towar należy wysyłać kompletny, koniecznie z akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania.
h. Do towaru musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien  być  jak  najbardziej  dokładny.  Umożliwi  to  szybszą  diagnozę  usterki  i  realizację  danej  reklamacji.  Dodatkowo  należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową). 
i. Do  reklamowanego  towaru  prosimy  o  dołączenie  oryginału  gwarancji  lub  kserokopii  faktury  zakupu.  W  przypadku  braku dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie HIGIENA-DENT możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie HIGIENA-DENT i podlega naprawie gwarancyjnej.  Pracownik HIGIENA-DENT ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości. 
j. Sposób wysłania towaru do naprawy gwarancyjnej:
i. Klient będący Konsumentem może wysłać towar na koszt firmy HIGIENA-DENT za pośrednictwem firmy spedycyjnej GLS (tylko i wyłącznie GLS, wysłany towar musi być ubezpieczony i bezpiecznie zapakowany). Po naprawie towar zostanie odesłany również na koszt firmy HIGIENA-DENT.
ii. Klient  będący przedsiębiorcą wysyła  towar  na  własny  koszt  za  pośrednictwem  dowolnej  firmy  spedycyjnej,  po  naprawie  sprzęt  zostanie odesłany na koszt firmy HIGIENA-DENT. 
k. Wysłanie do Działu Reklamacji przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obydwie strony.  
l. Jeżeli sprzęt dostarczony do HIGIENA-DENT okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki, HIGIENA-DENT pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

8.    Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
a. Konsument, który zawarł umowę  sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie Sprzedawcy na piśmie w terminie 14 dni.
b. Termin 14 dni liczy się od dnia otrzymania przez Konsumenta Towaru.
c. Do skutecznego odstąpienia wystarczy wysłanie na adres e-mail Sprzedawcy stosownego oświadczenia. 
d. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres Sprzedawcy, na swój koszt.
e. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanej przez Konsumenta płatności czyli ceny za Towar i kosztów dostawy z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta innego niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę przy danym Towarze. Sprzedawca zwraca płatność w terminie do 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy.
f. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
i. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
ii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
iii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.    Postępowanie reklamacyjne Konsumenta.
a. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od wydania Towaru.
b. Z rękojmi nie mogą korzystać Klienci będący podmiotami gospodarczymi.
c. Jeżeli produkt ma wady Konsument może żądać wymiany Produktu  na wolny od wad lub żądać usunięcia wad. 
d. W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy art. 556 Kodeksu Cywilnego.
e. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać bezpośrednio do Sprzedawcy (dane kontaktowe w pkt. 3 lit c). Reklamacja powinna zawierać informacje o przyczynie reklamacji Towaru, dane Klienta, numer zamówienia lub faktury.
f.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni na adres e-mail Konsumenta.
g. Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.

10.    Dane osobowe Klientów Sklepu
a. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ) informujemy iż:
i. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu www.higienadent.com jest HIGIENADENT Agnieszka Winkler, ul. Partyzantów 16, 05-860 Płochocin
ii. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
iii. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy sprzedaży
iv. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, lub też czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń stron.
v.  Podmiotami którym dane mogą zostać powierzone w związku z wykonaniem umowy sprzedaży będą:
1. Podmioty dostarczające usługi teleinformatyczne w związku z prowadzeniem sklepu internetowego
2. Podmioty świadczące usługi dostawy Towarów
3. Podmiot prowadzący księgi handlowe Sprzedawcy
vi. Każdy Klient ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
vii. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych klient może zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11.    Postanowienia końcowe
a. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego Sprzedawcy z przyczyn od niego niezależnych.
b. Wszelkie znaki towarowe produktów zostały opublikowane wyłącznie w celach informacyjnych  i identyfikacji Towarów.
c. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w związku z możliwością zmian organizacyjnych, technicznych lub otoczenia prawnego.
d. Podmiot  prowadzący  sklep internetowy higienadent.com  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przekazywanie,  przez  Klienta  Identyfikatora i Hasła osobom i/lub firmom trzecim.
e. Podmiot prowadzący sklep internetowy higienadent.com może obciążyć Klienta kwotą Faktury VAT za zamówienia złożone przez osoby do tego nie uprawnione posługujące się poprawnym Identyfikatorem i Hasłem Klienta.
f. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl