Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Sprawdź nowy katalog BMS DENTAL - artykuły stomatologiczne
Kontakt
 • HIGIENA-DENT
  Hurtownia Stomatologiczna
  ul. Czerwonka-Parcel 45/O
  96-500 Sochaczew
  woj. mazowieckie
  NIP: 531-107-94-66
 • E-mail:sklep@higienadent.com
 • Telefon721 529 086
  605 490 183
 • Godziny działania sklepuponiedziałek-piątek 8:00 - 16:00
Oceń firmę HIGIENA DENT Hurtownia Stomatologiczna w Google
alt

Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów drogą elektroniczną w sklepie internetowym www.higienadent.com.
 

§ 1

Postanowienia wstępne
 

 1. Sklep internetowy HIGIENA-DENT, dostępny pod adresem internetowym www.higienadent.com, prowadzony jest przez firmę HIGIENA-DENT Agnieszka Winkler, ul. Czerwonka-Parcel 45/O, 96-500 Sochaczew, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 531-107-94-66, REGON 141983743.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady oraz tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 3. Sprzedaż Produktów w Sklepie internetowym Sprzedawcy to usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2
Definicje

 1. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 2. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 3. Hasło – ciąg znaków wybrany przez Klienta w czasie rejestracji niezbędny wraz z adresem e-mail do dokonania autoryzacji na Koncie Klienta w Sklepie.

 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 5. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu; przed zawarciem Umowy Sprzedaży istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu i jednocześnie nie jest laikiem w rozumieniu USTAWY z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

 8. Produkt – produkty dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin.

 10. Rejestracja Klienta – rejestracja w Sklepie internetowym Sprzedawcy wymagająca podania w odpowiednim formularzu danych, ustalenia loginu (adres e-mail) i Hasła.

 11. Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy pod adresem www.higienadent.com.

 12. Sprzedawca - HIGIENA-DENT Agnieszka Winkler, ul. Czerwonka-Parcel 45/O, 96-500 Sochaczew.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

 14. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży włącznie.

 15. Wyroby medyczne – Produkty, które nabywać mogą wyłącznie Klienci nie będący laikami w rozumieniu USTAWY z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ 3
Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Sprzedawca zapewnia kontakt Klientom poprzez:

  • telefon: 721 529 000, 605 490 183, 721 529 086

  • adres e-mail: biuro@higienadent.com

  • listownie na adres: HIGIENA-DENT Agnieszka Winkler, Czerwonka Parcel 45o 96-500 Sochaczew

 2. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem za pomocą podanego w Koncie Klienta telefonu lub adresu e-mail.

 3. Sprzedawca udostępnia kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

§ 4
Świadczenie usług elektronicznych

 1. Sprzedawca świadczy usługę Konta Klienta do zamawiania Produktów w Sklepie internetowym Sprzedawcy do którego obsługi niezbędna jest przeglądarka internetowa, poczta e-mail, komputer lub telefon z dostępem do internetu.

 2. Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i niniejszym Regulaminem.

 3. Sprzedawca ze swej strony dokłada wszelkich starań aby przekaz danych był bezpieczny, a poziom zabezpieczeń jest adekwatny do zagrożeń.

 4. Do założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest przy tym podanie następujących danych:

  • ​​​​​​​​​​​​​​imię i nazwisko

  • nazwę firmy

  • numer NIP

  • ulica i numer domu / lokalu

  • kod pocztowy

  • miejscowość

  • numer telefonu

  • adres e-mail

  • hasło        

 5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawarta na czas nieokreślony.

 6. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę wysyłając zgłoszenie na adres biuro@higienadent.com. Sprzedawca niezwłocznie usunie ze Sklepu internetowego wszystkie dane Klienta, które nie są niezbędne z punktu widzenia realizacji zamówienia lub postępowania reklamacyjnego.

 7. W sytuacji gdy Klient narusza Regulamin Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Sklepu lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

 8. Rozwiązanie umowy przez Klienta lub Sprzedawcę nie narusza praw nabytych przez strony w trakcie trwania umowy.

 9. Sprzedawca korzysta z cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia świadczenia usług na najwyższym poziomie. Stosowane cookies są bezpieczne i są zapisywane na urządzeniu Klienta w celu dostosowania świadczonych usług indywidualnie dla każdego Klienta. Każdy Klient może zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce lub usunąć je ze swojego urządzenia. Niemniej należy liczyć się ze zmianą działania niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§ 5
Produkty oferowane w Sklepie internetowym Sprzedawcy

 1. Sprzedawca oferuje w Sklepie między innymi wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające wszelkie zezwolenia i atesty.

 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (PLN) i podlegają ciągłym aktualizacjom.

 3. Płatność za zamówione Produkty odbywa się w następujący sposób:

  • przedpłata przelewem

  • płatność przy odbiorze

 4. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT.

 5. Klienta obowiązuje cena Produktu w momencie składania Zamówienia, nawet jeżeli po złożeniu Zamówienia cena za Produkt w Sklepie ulegnie zmianie.

 6. Zamówione Produkty będą dostarczone przez Sprzedawcę zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy. Koszty dostawy Produktu będą uwidocznione podczas składania zamówienia i pokrywa je Klient.

 7. Publikowane dane techniczne pomimo dołożenia wszelkich starań mogą zawierać uchybienia lub błędy, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Sprzedawcy.

 8. Zdjęcia Produktów są poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu danego Produktu. Nie zmienia to ich właściwości i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń.

 

§ 6
Dokonywanie zakupów

 1. Do złożenia Zamówienia nie jest niezbędne założenie Konta w Sklepie, aczkolwiek zakupy bez rejestracji wymagają podania niezbędnych do realizacji Zamówienia i wystawienia faktury VAT danych Klienta.

 2. W trakcie składania Zamówienia należy podać dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży – imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres dostawy, NIP, e-mail, telefon, sposób płatności, sposób dostawy, wybrane Produkty.

 3. Potwierdzenie zakupu przez Klienta jest równoznaczne z zobowiązaniem się do zapłaty za zamówione Produkty i sposób ich dostawy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych Klienta i zamówionych Produktów oraz odmowy realizacji zamówienia w przypadku niekompletnych lub nieprawdziwych danych Klienta lub próbę dokonania zakupu przez Klienta nie będącego upoważnionym do dokonywania zakupu wyrobów medycznych. W szczególności Sprzedawca zastrzega sobie odmowę zrealizowania Zamówienia w przypadku gdy Klient jest laikiem w rozumieniu USTAWY z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. 

 5. Sprzedawca może w każdym czasie wycofać Produkty ze Sklepu bez podania przyczyny.

 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail (zawarcie Umowy Sprzedaży) i przystępuje do jego realizacji.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt w terminie do 10 dni roboczych chyba że w opisie produktu został podany inny termin. Rozpoczęcie terminu dostawy liczy się od dnia zawarcia umowy (dla przesyłek płatnych przy odbiorze) lub dnia wpływu środków na konto Sprzedawcy (dla umów z płatnością przelewem).

 8. Produkty zostaną dostarczone w wybrany przez Klienta sposób za pośrednictwem firmy wybranej przez Sprzedawcę.

 9. Sprzedawca dostarcza Produkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a koszt ich dostawy jest każdorazowo określony przy Zamówieniu.

 10. Wraz z Produktami Sprzedawca przesyła dokument potwierdzający dokonanie zakupu w postaci faktury VAT.

 11. Przeglądanie i zakupy Produktów w Sklepie są udostępnione wyłącznie podmiotom nie będącym laikami w rozumieniu USTAWY z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

 

§ 7
Zwrot Produktu i reklamacja.

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku gwarancja zostanie przekazana wraz z Produktem Klientowi.

 5. Reklamacje można zgłaszać bezpośrednio do Sprzedawcy (dane kontaktowe w par. 3).

 6. Prosimy o podanie w opisie reklamacji wszystkich szczegółów dotyczących Produktu, okoliczności reklamacji, numeru faktury i pozycji na fakturze dotyczących Produktu.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni o dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail Klienta.

 8. Produkty podlegają zwrotowi w przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem lub wady Produktu.

 9. Produkt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.

 10. Produkt należy wysyłać kompletny, koniecznie z akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania.

 11. Do Produktu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność produktu z umową).

 12. Do reklamowanego Produktu prosimy o dołączenie oryginału gwarancji lub kserokopii faktury zakupu. W przypadku braku dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie HIGIENA-DENT możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie HIGIENA-DENT i podlega naprawie gwarancyjnej. Pracownik HIGIENA-DENT ma prawo zażądać od Klienta dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości.

 13. Klient będący Przedsiębiorcą wysyła Produkt na własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej, po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy HIGIENA-DENT.

 14. Jeżeli sprzęt dostarczony do HIGIENA-DENT okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki, HIGIENA-DENT pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

 15. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w odrębnych przepisach prawa z wyłączeniem sytuacji w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji indywidualnej lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 8
Dane osobowe Klientów Sklepu

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ) informujemy iż:

 • Administratorem danych osobowych Klientów sklepu www.higienadent.com jest HIGIENA-DENT Agnieszka Winkler, ul. Czerwonka-Parcel 45/o, 96-500 Sochaczew,

 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży Produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy sprzedaży,

 • Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, lub też czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń stron,

 • Podmiotami którym dane mogą zostać powierzone w związku z wykonaniem umowy sprzedaży będą:

  • podmioty dostarczające usługi teleinformatyczne w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,

  • podmioty świadczące usługi dostawy Produktów,

  • podmiot prowadzący księgi handlowe Sprzedawcy,

Każdy Klient ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych klient może zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 2. Wszelkie znaki towarowe Produktów zostały opublikowane wyłącznie w celach informacyjnych i identyfikacji Produktów.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w związku z możliwością zmian organizacyjnych, technicznych lub otoczenia prawnego.

 4. Podmiot prowadzący sklep internetowy www.higienadent.com nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie, przez Klienta Identyfikatora (email) i Hasła osobom i/lub firmom trzecim.

 5. Podmiot prowadzący sklep internetowy www.higienadent.com może obciążyć Klienta kwotą Faktury VAT za zamówienia złożone przez osoby do tego nie uprawnione posługujące się poprawnym adresem e-mail i Hasłem Klienta.

 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2023

 

Przejdź do strony głównej
3M ESPEAEGIS LIFESCIENCESArkonaB.BRAUNBechtBMS DentalCentrixCerkamedCHEMAColgateCotisenDental WorldDiaDentDirectaGCGENESISHYGIENE360Ivoclar VivadentKaVo DentalKerrKettenbach DentalKulzerLohmann&RauscherLux-SuturesMEDALMustaf DentalPascalPIKSTERSPlakkontrolPlanmecaPOLMASKProtectdentROTECKSHOFUSHONAWELLSAMEDZhermack
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Informacji o cookies .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym sklepie zakupów mogą dokonywać wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny,
podmioty wykonujące działalność leczniczą lub zajmujące się obrotem wyrobami medycznymi zgodnie z odpowiednimi przepisami.


Nie prowadzimy sprzedaży laikom zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.


Wszystkie treści zawarte na stronie higienadent.com są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie.